Opstarten mediation

Mediators worden in de regel door één van partijen ingeschakeld. Ook een derde partij zoals werkgever, Arbo-dienst, huisarts, familie of vrienden kan een mediator inschakelen. De eerste stap is een uitnodiging tot een gesprek waarbij je alle gewenste informatie ontvangt. Zowel de intake als de mediation vindt altijd plaats op neutraal terrein. Dit kan zijn op het kantoor van Mediation Visie Enschede, Amsterdam of op een andere locatie, zoals een externe vergaderruimte of een locatie in een landelijke omgeving.

In verband met de onpartijdigheid willen de mediators vooraf zo weinig mogelijk inhoudelijke informatie ontvangen. Hebben jullie samen beoordeeld of mediation de juiste weg is dan kan het flexibele en informele mediationproces een aanvang nemen.

Mediationovereenkomst

Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst volgens het MfN Mediation Reglement. In deze overeenkomst worden de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd. Belangrijke punten in deze overeenkomst zijn;

mediation visual

Inspanningsverplichting

De partijen en de mediator verplichten zich in te spannen de mediation tot een goed einde te brengen.

Vrijwilligheid

Partijen doen altijd vrijwillig mee aan de mediation. Elk van de partijen kan op ieder gewenst moment de mediation beëindigen.

Geheimhouding

De partijen en de MfN mediator verplichten zich tot geheimhouding. Dit waarborgt dat partijen vrij met elkaar kunnen praten en er geen inmenging (gevraagd of ongevraagd) van derden kan plaatsvinden.

Overeenkomst

De mediation eindigt met een overeenkomst. Hierin wordt het resultaat van de mediation schriftelijk vastgelegd. Daarmee zijn de gemaakte afspraken juridisch bindend en kunnen jullie hieraan rechten ontlenen.

Kosten

Mediation is over het algemeen een snelle manier van conflictoplossing. Afhankelijk van de aard van de kwestie maar vooral de motivatie van de partijen duurt een gemiddelde mediation zes tot tien uur verdeeld over een aantal bijeenkomsten van ongeveer twee uur.
De kosten van de mediation bij Mediation Visie worden berekend op basis van een uurtarief.  Het tarief voor scheidings- en familiemediations bedraagt 185,00* per uur. Het is gebruikelijk dat partijen de kosten samen delen. Uiteraard staat het vrij om hierover andere afspraken te maken.
Mocht het wenselijk zijn de mediationbijeenkomsten op een andere locatie te laten plaatsvinden dan op het kantoor van Mediation Visie dan zijn locatiekosten en reiskosten voor rekening van partijen.

*Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Indien je voldoet aan de inkomens- en vermogensnorm kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De mediator vraagt de subsidie voor je aan. Informatie is te vinden op de website van De Raad voor Rechtsbijstand. Het tarief voor zakelijke mediations is afhankelijk van de aard, spoed en het tijdstip van de mediation.