Zakelijke mediation

Bij zakelijke mediation is er sprake van een zakelijk conflict waarin de onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen de partijen begeleidt (business mediation).
Een zakelijk conflict is vaak inhoudelijk ingewikkeld. De (financiële) belangen zijn groot en het aantal betrokken partijen varieert. Net zoals de mogelijke issues en escalatiegraad. Het betreft een belangentegenstelling die zonder mediation eenvoudig kan ontaarden in een juridische procedure. Nog los van de vaak gederfde inkomsten, is daadwerkelijk procederen een kostbare, inefficiënte en tijdrovende manier om het conflict op te lossen. Zakelijke mediation is meestal de betere optie, ook om escalatie van het conflict te voorkomen. Zakelijke mediation werkt ook veel sneller dan een gang naar de rechter. Hoe eerder het zakelijke conflict de wereld uit is, hoe beter!


Voordelen

 • Win-win oplossing, resultaat naar ieders tevredenheid.
 • Goedkoper dan procederen.
 • Tijdwinst, sneller duidelijkheid.
 • Zelf invloed op oplossing.
 • Belang behoud/herstel relatie.
 • Verantwoord ondernemerschap.
 • Geen reputatie-/imagoschade.
 • Neutrale en onafhankelijke mediator.
 • Gericht op oplossing in plaats van strijd.
 • Geheimhouding en vertrouwelijkheid.
 • Doorbreekt impasse en negatieve energie.
 • Geen schadelijke media-aandacht.
 • Duurzame oplossing.
 • Geen negativiteit, geen pyrrusoverwinning.
 • Procederen kan altijd nog, andersom is lastiger.

Voorbeelden

 • Conflicten waarbij zakelijke partners, leden van een maatschap, directie, aandeelhouders, bestuursleden van een vereniging, vennoten, ondernemingsraad of RVC zijn betrokken.
 • Conflicten binnen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Bij fusies, bedrijfsovernames en -beëindiging, langdurige samenwerkingsverbanden, contractuele verplichtingen en concurrentieverhoudingen.
 • Conflicten tussen afnemer en leverancier.
 • Aansprakelijkheidskwesties en verzekeringszaken.

Werkwijze

Bij zakelijke mediation speelt de mediator soms een actievere rol dan bij de klassieke, faciliterende, benadering.
De business mediator neemt de regie op inhoud en proces en is resultaatgericht. Dat vraagt van de business mediator naast kennis van de zakelijke materie, ook andere inzichten en gespecialiseerde mediationvaardigheden. Zo moet de business mediator in dit soort processen ook om kunnen gaan met diverse spelers. Hierbij kun je denken aan adviseurs, advocaten, achterbannen en eventueel door de rechtbank aangewezen deskundigen. Ook spelen zicht op de cultuur en kennis van processen in de betrokken organisaties een belangrijke rol. Dit om een haalbare en werkbare oplossing te bereiken. Bij zakelijke mediations werken wij vaak met twee mediators.

Uitgangspunt blijft het respectvol met elkaar omgaan. De zakelijke en persoonlijke belangen worden inzichtelijk gemaakt zodat er begrip kan ontstaan voor elkaar. Op die manier kan het conflict op een bevredigende manier voor de partijen worden opgelost.

Het tarief voor zakelijke mediations bedraagt afhankelijk van aard, spoed en tijdstip van de mediation tussen de € 250 en € 400.


Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict gaat over arbeidsverhoudingen. Dat zou je een zakelijk conflict kunnen noemen. Vanwege de specifieke kennis en kunde bij een arbeidsconflict zien wij dat niet als een zakelijk conflict. Alle andere vormen van conflict die niet in de privésfeer vallen, zien wij wel als zakelijk conflict.