Zakelijke mediation

Bij zakelijke mediation is er sprake van een zakelijk conflict waarin de onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen de partijen begeleidt (business mediation).
Een zakelijk conflict is vaak inhoudelijk ingewikkeld. De (financiële) belangen zijn groot en het aantal betrokken partijen varieert. Net zoals de mogelijke issues en escalatiegraad. Het betreft een belangentegenstelling die zonder mediation eenvoudig kan ontaarden in een juridische procedure. Nog los van de vaak gederfde inkomsten, is daadwerkelijk procederen een kostbare, inefficiënte en tijdrovende manier om het conflict op te lossen. Zakelijke mediation is meestal de betere optie, ook om escalatie van het conflict te voorkomen. Zakelijke mediation werkt ook veel sneller dan een gang naar de rechter. Hoe eerder het zakelijke conflict de wereld uit is, hoe beter!

Wij zijn ervaren in het begeleiden van conflicten waarbij het intern oplossen van de kwestie een hoge prioriteit heeft.  Bijvoorbeeld bij zaken waar het van belang is dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van partijen geborgd blijft en schadelijke media aandacht voorkomen kan worden. Te denken valt aan zaken rond klokkenluiders, privacy en bedrijfsgevoelige informatie.

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met Marjon Kuipers

  • marjonkuipers@mediationvisie.nl
  • 06-22670970

Werkwijze

Bij zakelijke mediation speelt de mediator soms een actievere rol dan bij de klassieke, faciliterende, benadering.
De business mediator neemt de regie op inhoud en proces en is resultaatgericht. Dat vraagt van de business mediator naast kennis van de zakelijke materie, ook andere inzichten en gespecialiseerde mediationvaardigheden. Zo moet de business mediator in dit soort processen ook om kunnen gaan met diverse spelers. Hierbij kun je denken aan adviseurs, advocaten, achterbannen en eventueel door de rechtbank aangewezen deskundigen. Ook spelen zicht op de cultuur en kennis van processen in de betrokken organisaties een belangrijke rol. Dit om een haalbare en werkbare oplossing te bereiken. Bij zakelijke mediations werken wij vaak met twee mediators.

Uitgangspunt blijft het respectvol met elkaar omgaan. De zakelijke en persoonlijke belangen worden inzichtelijk gemaakt zodat er begrip kan ontstaan voor elkaar. Op die manier kan het conflict op een bevredigende manier voor de partijen worden opgelost.

Het tarief voor zakelijke mediations bedraagt afhankelijk van aard, spoed en tijdstip van de mediation tussen de € 185,00 en € 250,00 exclusief BTW per uur.