Autisme en scheiden

Als echtscheidingsmediators met o.a. specialisatie Autisme gerelateerde conflicten begeleiden wij echtscheidingen waarbij één van de partners een vorm van autisme heeft. Bij veel scheidingen wordt er regelmatig de ander aangewezen als oorzaak.  Ook partners van mensen met een psychische kwetsbaarheid wijten de oorzaak van veel van hun pijnen aan het gedrag van de ander.
Er volgen verwijten over en weer en niet zelden wordt de partner met autisme als de schuldige aangewezen. De partner zonder autisme voelt zich niet voldoende gehoord en gezien. De emotionele bedding in de relatie ontbreekt vaak. Er wordt veel stress ervaren met alle gezondheids klachten van dien. Herkenbaar? Dit is echt in veel situaties aan de orde.  De pijn die partners voelen heeft ook een naam gekregen. Het Cassandra Syndroom.


Het Cassandra Syndroom

Het Cassandra syndroom (CADD: Cassandra A ective Deprivation Disorder) ontleent de naam aan de Griekse mythologische Cassandra.  Dit uit zich o.a. bij partners van mensen met autisme. De Griekse Cassandra werd door niemand geloofd. Met dat gevoel kun je als partner van iemand met (een vermoeden van) autisme ook worstelen. Het gevoel dat misverstanden ontstaan door andere zaken dan persoonlijke verschillen. Het feit dat je iets ontbeert kan leiden tot verwarring, eenzaamheid en wanhoop. Hieruit komen soms psychische, emotionele en lichamelijke klachten voort. (Bron NVA)


Inzicht

Cassandra’s kunnen zich verenigen in lotgenoten groepen. Het is natuurlijk fijn gehoord en begrepen te worden en je verhaal te kunnen doen onder gelijk gestemden.
De oplossing zit daar helaas niet in. Als je de intentie hebt samen aan de relatie te werken of samen de relatie te beëindigen, dan geeft inzicht in patronen die in wisselwerking bij beiden spelen een beter perspectief.  Immers in een relatie waar een van de partners autisme heeft heb je evengoed beiden een verantwoordelijkheid. Dit kan liggen op vele vlakken. In ieder geval is één van de verantwoordelijkheden dat je goed voor jezelf zorgt en dat je weet waar je behoeften liggen en waar deze vandaan komen. Met deze inzichten ben je eerder in staat jezelf te “voeden”. Je zult minder een beroep doen op een ander om jou emotioneel te laven. Dit maakt je sterk en minder behoeftig in een relatie in welke vorm dan ook. Waarbij wij echt niet willen beweren dat dit heel eenvoudig is. Vaak zijn patronen al jaren ingesleten en die verander je niet in een paar momenten. Wat kan helpen is inzicht. Inzicht waar jouw behoeften liggen en inzicht in de emotionele processen die spelen bij relationele conflicten.

De communicatiepatronen bij mensen met autisme zijn soms anders dan bij mensen zonder autisme. Zeker in stresssituaties. Een in autisme gespecialiseerd mediator helpt het scheidingsproces goed te laten verlopen.