Autisme en scheiden

Als echtscheidingsmediators met o.a. specialisatie Autisme gerelateerde conflicten begeleiden wij echtscheidingen waarbij één van de partners een vorm van autisme heeft. Bij veel scheidingen wordt er regelmatig de ander aangewezen als oorzaak.  Ook partners van mensen met een psychische kwetsbaarheid wijten de oorzaak van veel van hun pijnen aan het gedrag van de ander.
Er volgen verwijten over en weer en niet zelden wordt de partner met autisme als de schuldige aangewezen. Niet terecht, want beide partners hebben hun verantwoordelijkheden in een relatie. De partner zonder autisme voelt zich niet voldoende gehoord en gezien. De emotionele bedding in de relatie ontbreekt vaak. De partner met autisme voelt zich vaak overvraagd. Er wordt door beiden veel stress ervaren met alle gezondheidsklachten van dien. Herkenbaar? Dit is echt in veel situaties aan de orde.  


Het Cassandra Syndroom

Het Cassandra syndroom (CADD: Cassandra A ective Deprivation Disorder) ontleent de naam aan de Griekse mythologische Cassandra.  Dit uit zich o.a. bij partners van mensen met autisme. De Griekse Cassandra werd door niemand geloofd. Met dat gevoel kun je als partner van iemand met (een vermoeden van) autisme ook worstelen. Het gevoel dat misverstanden ontstaan door andere zaken dan persoonlijke verschillen. Het feit dat je iets ontbeert kan leiden tot verwarring, eenzaamheid en wanhoop. Hieruit komen soms psychische, emotionele en lichamelijke klachten voort. (Bron NVA)


De communicatiepatronen bij mensen met autisme zijn soms anders dan bij mensen zonder autisme. Zeker in stresssituaties. Een in autisme gespecialiseerd mediator helpt het scheidingsproces goed te laten verlopen. 

Blogs