Autisme en scheiden

Als echtscheidingsmediators met o.a. specialisatie Autisme gerelateerde conflicten begeleiden wij echtscheidingen waarbij één van de partners een vorm van autisme heeft. Bij veel scheidingen wordt er regelmatig de ander aangewezen als oorzaak.  Ook partners van mensen met een psychische kwetsbaarheid wijten de oorzaak van veel van hun pijnen aan het gedrag van de ander.
Er volgen verwijten over en weer en niet zelden wordt de partner met autisme als de schuldige aangewezen. Niet terecht, want beide partners hebben hun verantwoordelijkheden in een relatie. De partner zonder autisme voelt zich niet voldoende gehoord en gezien. De emotionele bedding in de relatie ontbreekt vaak. De partner met autisme voelt zich vaak overvraagd. Er wordt door beiden veel stress ervaren met alle gezondheidsklachten van dien. Herkenbaar? Dit is echt in veel situaties aan de orde.  

Kinderen met kwetsbaarheden

Hebben jullie kinderen met autisme, adhd of add dan vraagt dit extra zorgvuldigheid tijdens en na de scheiding. Samen met jullie expertise als ouders van een kind met een kwetsbaarheid zorgen wij voor een goed uitvoerbaar ouderschapsplan dat recht doet aan alle partijen maar vooral aan de kinderen.

Op welke manier dan ook een kwetsbaarheid speelt in jullie gezin, onze specialisten helpen jullie graag om stap voor stap naar een gedragen oplossing te komen.


De communicatiepatronen bij mensen met autisme zijn soms anders dan bij mensen zonder autisme. Zeker in stresssituaties. Een in autisme gespecialiseerd mediator helpt het scheidingsproces goed te laten verlopen.