Familie mediation

Conflicten, groot of klein, komen in iedere familie wel voor. Vaak begint het klein, gaat het overin onderling geruzie en soms leidt het zelfs tot het verbreken van contact. 

Conflicten binnen de familie kunnen ontstaan bij het verdelen van een nalatenschap of vanwege oude pijn tussen familieleden. Of er ontstaat verdeling na een scheiding. Vooral voor ouders is het zwaar als kinderen onderling ruzie hebben. Ouders, hoe oud ook, willen niet kiezen tussen hun kinderen en raken soms in een spagaat als het gaat om verjaardagen of andere familiebijeenkomsten. 

De verdeling van zorgtaken voor een naaste geeft ook regelmatig strijd. Soms ook is het een laatste wens van een ouder om te kunnen sterven met de gedachte dat er weer, ook al is het minimaal, respectvol onderling contact kan zijn.

In familiebedrijven spelen vaak zaken die veel onrust en onderlinge strijd met zich meebrengen. Met name bij opvolging of verkoop, maar ook bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit speelt bij commerciele bedrijven maar ook bij agrarische familie bedrijven.

Het doel van familie mediation is het bespreekbaar maken van de situatie en het oplossen van het conflict. Want ruzie, en de stress die hiermee gepaard gaat, is voor niemand fijn. Conflicten binnen families zijn meestal complex. Er zijn meerdere partijen betrokken en er is een gezamenlijk verleden waar vaak al kleine zaadjes gezaaid zijn die ten grondslag liggen aan het huidige conflict.

Familie mediations laten wij vaak plaatsvinden op een neutrale locatie die voor iedereen goed bereikbaar is. Dan is er een gelijke start voor iedereen. Bij een familie mediation werken wij altijd met twee mediators.