Familie

Conflicten, groot of klein, komen in iedere familie wel voor. Vaak begint het klein, gaat het over in onderling geruzie en soms leidt het zelfs tot het verbreken van contact. 

Conflicten binnen de familie kunnen ontstaan bij het verdelen van een nalatenschap of vanwege oude pijn tussen familieleden. Of er ontstaat verdeling na een scheiding. Vooral voor ouders is het zwaar als kinderen onderling ruzie hebben. Ouders, hoe oud ook, willen niet kiezen tussen hun kinderen en raken soms in een spagaat als het gaat om verjaardagen of andere familiebijeenkomsten. 

De verdeling van zorgtaken voor een naaste geeft ook regelmatig strijd. Soms ook is het een laatste wens van een ouder om te kunnen sterven met de gedachte dat er weer, ook al is het minimaal, respectvol onderling contact kan zijn.

In familiebedrijven spelen vaak zaken die veel onrust en onderlinge strijd met zich meebrengen. Met name bij opvolging of verkoop, maar ook bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit speelt bij commerciele bedrijven maar ook bij agrarische familie bedrijven.

Conflicten binnen families zijn meestal complex. Er zijn meerdere partijen betrokken en er is een gezamenlijk verleden waar vaak al kleine zaadjes gezaaid zijn die ten grondslag liggen aan het huidige conflict.

Het doel van familie mediation is het bespreekbaar maken van de situatie en het oplossen van het conflict. Want ruzie, en de stress die hiermee gepaard gaat, is voor niemand fijn.

Familie mediations laten wij in de regel plaatsvinden op een neutrale locatie die goed bereikbaar is. Dan is er een gelijke start voor iedereen.

Scheiden

Scheiden is in veel situaties een pijnlijk proces. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Naast financiële en juridische zaken spelen vooral emotionele factoren een hoofdrol.
Als gezin verkeren jullie in een vervelende situatie waardoor de onderlinge communicatie vaak ernstig belemmerd wordt. Maar zetten jullie je verdeeldheid op scherp door de scheiding via de rechter “uit te vechten” dan zal de één winnen en de ander verliezen. Meestal echter zijn jullie dan allen, inclusief de kinderen, verliezer.

Het bijzondere van mediation is dat er geen verliezers zijn. Onze mediators spannen zich in fouten, oorzaak en schuld niet de boventoon te laten voeren maar samen met jullie op zoek te gaan naar de patronen waarin jullie verweven zijn. Het uitgangspunt is dat jullie samen een oplossing vinden die door jullie beiden gedragen wordt. Jij en jouw partner behouden samen de regie.

Kinderen en scheiding

Hebben jullie kinderen dan bepaal je ook samen hoe jullie invulling gaan geven aan de omgang met hen. Jullie als ouders weten ten slotte het beste wat goed voor de kinderen is en daarmee ook voor jullie zelf. Bovendien zijn jullie als ouders het voorbeeld voor de kinderen. Ook of juist zelfs in moeilijke tijden.

Het opstellen van een ouderschapsplan maakt deel uit van de scheidingsprocedure en daarin worden de door jullie samen gemaakte afspraken vastgelegd.

Kinderen hebben meestal veel vragen rond de scheiding van hun ouders maar zijn soms huiverig deze vragen te stellen. Zijn de kinderen al wat ouder (vanaf ongeveer 10 jaar) dan behoort een gesprek met of zonder ouders tot de opties. Vaak geeft dit kinderen de mogelijkheid om in alle veiligheid hun vragen te kunnen stellen.

Ouderschapsplan

Wij stellen graag een model ouderschapsplan beschikbaar.