Mediation Visie is de praktijk van Marjon Kuipers MSc.

Onze mediators gaan uit van eigen mogelijkheden en creativiteit van partijen om met elkaar tot overeenstemming te komen. De mediator treedt op als procesbegeleider.
Binnen de mediation gaat het niet per se over schuld of waarheid maar wordt er gekeken naar ruimte voor een oplossing. Uiteraard zorgen de mediators van Mediation Visie voor een besloten en veilige omgeving waarin geheimhouding, vertrouwelijkheid en welzijn van partijen voorop staat.

Soms ook is de uitkomst van de mediation dat er geen gezamenlijke overeenstemming bereikt gaat worden. In dat geval kan dit een begin zijn van een ander traject.

Al onze mediators zijn ervaren in het bemiddelen bij conflicten waarbij een
of meerdere partijen een extra kwetsbaarheid ervaart zoals autisme, trauma, adhd, add
of andere GGZ-problematiek. 

Marjon Kuipers is tevens eigenaar van de AutismeAcademie. Ingrid de Jong MSc en Marjon zijn samen eigenaar van TraumaTrainingen en Jit en Jon voor trainingen en advies op het gebied van gedragsanalyse en trauma.

Emoties

Onze mediators zijn zelfstandig werkende ondernemers vanuit hun eigen praktijk. Zij zijn naast hun vakinhoudelijke kennis, gespecialiseerd in het omgaan met meningsverschillen en de daarmee gepaard gaande emoties. Door het benoemen en het accepteren van emoties zoals verdriet, woede, teleurstelling, onzekerheid of verwijt ontstaat onderling vaak meer begrip. Een verdeeldheid wordt vaak als negatief ervaren maar biedt meestal juist de mogelijkheid om tot een positieve verandering te komen. Soms brengt de kwestie je niet alleen dichter bij de ander maar vooral ook bij jezelf.

Neutraliteit

Voor vrijwel elk geschil is een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Voorwaarde is wel dat je accepteert dat er sprake van verdeeldheid is (agree to disagree). En dat je wilt werken aan een gezamenlijke oplossing.  Onze mediators zijn neutraal, zowel ten opzichte van partijen als ten opzichte van het meningsverschil, zij bemoeien zich niet met de inhoud en hebben daarover geen oordeel.

Relatie

Mediation is gericht op behoud of verbetering van de relatie. De emotionele schade wordt hierdoor zo veel mogelijk beperkt. Dit speelt vooral daar waar het belang van een blijvende relatie groot is. Mediation biedt partijen de mogelijkheid creatief te zijn bij het vinden van oplossingen. De ervaring leert dat de gezamenlijk gevonden oplossing beter “houdbaar” is dan een door de rechter opgelegde uitspraak.

Mediation kan zakelijk maar ook emotioneel een win-win situatie opleveren. Niet één partij wint, maar beide partijen winnen. Er samen uit komen, daar gaat het om!

Wij helpen graag.
Op een persoonlijke en goede manier.
Juist nu in deze bijzondere tijden.

‘Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet, wist ik dat als ik niet al mijn angst, haat en bitterheid zou achterlaten, ik dan nog altijd gevangen zou zijn’

 

Nelson Mandela