Zakelijke mediation


Bii zakelijke mediation (business mediation) is er sprake van een zakelijk conflict waarin de onpartijdige en neutrale mediator de communicatie tussen de partijen begeleidt. Een zakelijk conflict is vaak inhoudelijk ingewikkeld, heeft grote (financiële) belangen en is variërend in het aantal betrokken partijen, issues en escalatiegraad. Het betreft een belangentegenstelling die zonder mediation eenvoudig kan ontaarden in een juridische procedure. Maar los van de vaak gederfde inkomsten, is daadwerkelijk procederen een kostbare, inefficiënte en tijdrovende manier om het conflict op te lossen. Zakelijke mediation is meestal de betere optie, ook om escalatie van het conflict te voorkomen. Zakelijke mediation werkt ook veel sneller dan een gang naar de rechter en hoe eerder het zakelijke conflict de wereld uit is, hoe beter!

Voordelen

 •  “Win-win” oplossing, resultaat naar ieders tevredenheid
 •  Goedkoper dan procederen
 •  Tijdwinst, sneller duidelijkheid
 •  Zelf invloed op oplossing
 •  Belang behoud/herstel relatie
 •  Verantwoord ondernemerschap
 •  Geen reputatie-/imagoschade
 •  Neutrale en onafhankelijke mediator
 •  Gericht op oplossing in plaats van strijd   Geheimhouding en vertrouwelijkheid
 •  Doorbreekt impasse en negatieve energie  Geen schadelijke media-aandacht
 •  Duurzame oplossing
 •  Geen negativiteit, geen pyrrusoverwinning
 •  Procederen kan altijd nog, andersom is lastiger

 Voorbeelden

 • Conflicten waarbij zakelijke partners, leden van een maatschap, directie, aandeelhouders, bestuursleden van een vereniging, vennoten, ondernemingsraad of raad van commissarissen zijn betrokken.
 • Conflicten binnen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties, bij fusies, bedrijfsovernames en -beëindiging, langdurige samenwerkingsverbanden, contractuele verplichtingen en concurrentieverhoudingen.
 • Conflicten tussen afnemer en leverancier.
 • Aansprakelijkheidskwesties en verzekeringszaken.

 
Werkwijze
Bij zakelijke mediation speelt de mediator een actievere rol dan bij de klassieke, faciliterende, benadering. De business mediator bemoeit zich inhoudelijk met de onderhandelingen en de uitkomst. De business mediator neemt de regie op inhoud en proces en is resultaatgericht. Dat vraagt van de business mediator naast kennis van de zakelijke materie, ook andere inzichten en gespecialiseerde mediationvaardigheden. Zo moet de business mediator in dit soort processen ook om kunnen gaan met diverse spelers als adviseurs, advocaten, achterbannen en eventueel door de rechtbank aangewezen deskundigen. Ook spelen zicht op de cultuur en kennis van processen in de betrokken organisaties een belangrijke rol om een haalbare en werkbare oplossing te bereiken.

Uitgangspunt blijft het respectvol met elkaar omgaan. De zakelijke en persoonlijke belangen worden inzichtelijk gemaakt zodat er begrip kan ontstaan voor elkaar. Op die manier kan het conflict op een bevredigende manier voor de partijen worden opgelost.

Arbeidsconflict
Een arbeidsconflict gaat over arbeidsverhoudingen. Dat zou je een zakelijk conflict kunnen noemen, maar omdat de kennis en kunde bij een arbeidsconflict zo specifiek is zien wij dat niet als een zakelijk conflict. Maar alle andere vormen van conflict die niet in de privé-sfeer vallen, zien wij wel als zakelijk conflict.

Speedmediation

Soms kiezen partijen bewust voor een kort en krachtig mediationproces. In deze situaties biedt speedmediation een uitkomst. Dit omdat er een deadline in zicht is. Er te lang al een negatieve energie speelt en de stress te veel wordt of omdat wetgeving of andere afhankelijkheden dwingen tot een snelle beslissing.

Wat bieden wij:

 • Onorthodoxe aanpak
 • No nonsens formule
 • Dynamisch en doelgericht
 • Verandering dynamiek is verandering invalshoek
 • Maximale duur 3 sessies
 • Maximaal 2 uur per sessie

Wat vragen wij van partijen:

 • Afspreken spelregels
 • Commitment
 • Mentale flexibiliteit