Waarom mediation

Mediation is van deze tijd waarin het nemen van verantwoordelijkheid en zelfbeschikking hoog genoteerd staat.

Mediation is in de meeste situaties een korte procedure. Dus je staat niet voor kostbare en slepende trajecten.

Behoud relatie

Mediation is gericht op behoud of verbetering van de relatie. De emotionele schade wordt hierdoor zo veel mogelijk beperkt. Dit is vooral in situaties waarbij het belang van een blijvende relatie speelt. Mediation biedt partijen de mogelijkheid creatief te zijn bij het vinden van oplossingen. Ervaring leert dat de gezamenlijk gevonden oplossing beter “houdbaar” is dan een door de rechter opgelegde uitspraak.

Mediation is geen strijd tegen elkaar. Het is het vinden van oplossingen met elkaar.

Mediation is helaas geen wondermiddel. Soms is het minder of niet geschikt. Om te kijken of deze vorm van conflictbemiddeling kan bijdragen aan de oplossing van jullie verdeeldheid kunt je de zelftest doen op mediationnaastrechtspraak.nl, de internetsite van De Rechtspraak en De Hoge Raad der Nederlanden.