Speed Mediation

Soms kiezen partijen bewust voor een kort en krachtig mediationproces. In deze situaties biedt speedmediation een uitkomst. Soms komt er geen oplossing in de traditionele sfeer van de mediation. Of er is een deadline in zicht. Het kan zijn dat er  lang al een negatieve energie speelt en de stress te veel wordt of omdat wetgeving of andere afhankelijkheden dwingen tot een snelle beslissing. Ook kan het zijn dat het wenselijk is dat de kwestie vanwege verschillende belangen binnenshuis opgelost moet worden. 

In een korte sessie begeleiden wij alle partijen, waaronder ook de advocaten indien deze betrokken zijn, meer sturend naar een gezamenlijk gedragen oplossing. Speedmediation blijkt een bijzonder werkzaam alternatief in specifieke situaties. En is het nodig dan zorgen we dat we zo snel als mogelijk beschikbaar zijn. 


Wat bieden wij:

Onorthodoxe aanpak
No nonsens formule
Dynamisch en doelgericht
Verandering dynamiek is verandering invalshoek
Maximale duur 3 sessies
Maximaal 2 uur per sessie
Ook ‘avonds en in het weekend


Wat vragen wij:

Commitment
Afspreken spelregels
Mentale flexibiliteit


Marcel de Boer is onze speedmediator