Profiling

Veel mensen hebben een goede intuïtie en reageren gevoelsmatig op gesprekspartners. Meestal klopt het gevoel ook.
Voor we de ander bewust kunnen waarnemen heeft ons onbewuste brein al een snelle scan gemaakt en de situatie beoordeeld op veilig of onveilig.

Micro-expressies

Emoties zijn altijd in de micro-expressies waar te nemen. Micro-expressies zijn subtiele, snel verschijnende en verdwijnende (0,03 seconde) spierbewegingen in het gezicht. Deze spierbewegingen worden veroorzaakt door een minimale samentrekking van de gezichtsspieren. Ze verschijnen juist daar waar mensen hun op dat moment gevoelde spanning of emotie proberen te onderdrukken. Ze zijn echter zijn niet te verbergen. Dit wordt het “lekken” van de emotie genoemd. Hierbij speelt ook dat ons bewuste denken minimaal een halve seconde achterloopt op ons onbewuste denken. Dat betekent dat wij onbewust al reageren op gebeurtenissen en gedachten voordat we beseffen wat er aan de hand is.


Profilers

Ingrid de Jong en Marjon Kuipers zijn als profilers gespecialiseerd in het lezen van spanning en emoties die zichtbaar zijn in deze micro-expressies. Personen zonder een achtergrond als profiler geven aan intuïtief aan te voelen dat er “iets” speelt, maar kunnen echter vaak niet duiden wat precies. Profilers zijn getraind emotie en gedrag snel en adequaat te kunnen analyseren. Onze profilers maken analyses van gedrag en toekomstig gedrag.

Ook verzorgen zij trainingen en workshops op het gebied van emotieherkenning en duiding voor mediators en hulpverleners.  Een persoonlijk traject voor diegene die meer grip wil krijgen op zijn of haar emoties behoort ook tot de mogelijkheden.

Toegevoegde waarde

Gebieden waarop onze profilers zijn in te zetten is bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid van (zaken) partners doormiddel van leugendetectie. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van video analyse.
Het uitvoeren van karakteranalyses bij sollicitatieprocedures behoort tot de mogelijkheden.
Bij management teams kan onderzoek gedaan worden naar de reden van disfunctioneren van een team door de onderliggende processen van de betrokken personen in beeld te brengen. De profling analyse wordt onderbouwd door een uitgewerkt rapport.

Mail Ingrid voor meer informatie.


Achtergrond

Vanaf 1955 heeft Paul Ekman, voortbordurend op het werk van Charles Darwin uit 1872, wereldwijd onderzoek gedaan naar emoties. Ekman koppelt aan de basisemoties de universele gezichtsuitdrukkingen die hiermee gepaard gaan. Ekman acht bewezen dat onafhankelijk van taal of cultuur een gezichtsuitdrukking waarbij een emotie wordt getoond altijd dezelfde expressie vertoont.

Volgens Ekman zijn er thans zeven basisemoties (angst, blijdschap, woede, verdriet, walging en verbazing, minachting) die binnen diverse culturen op dezelfde wijze op het gezicht verschijnen. De uitdrukkingen bij emoties zijn niet aangeleerd maar worden gegenereerd door ons neurobiologisch systeem waarbij er een voorouderlijke overdracht plaatsvindt van dat wat in het verleden essentieel was voor overleving. Ekman bewees dat alle emoties altijd in meer of mindere mate op het gezicht verschijnen. Ekman en zijn collega’s stellen dat we, gezien de genetische en evolutionaire oorsprong, vanwege de spiersamentrekkingen die verbonden zijn aan een specifieke emotie, deze niet kunnen manipuleren. De emoties zijn universeel. De een zal zich sneller getriggerd voelen door bijvoorbeeld boosheid en een ander door bijvoorbeeld angst.
Emoties zijn een reactie van onze hersenen op een trigger. Hierdoor zijn emoties zichtbaar in het gelaat, gebaren, lichaamshouding en in tonaliteit en daarmee voor een getrainde profiler niet te verbergen.

Het eerste seizoen van de serie Lie to me geeft een aardig idee van het beroep van profiler.