Scheiden en een eigen huis

Als je gaat scheiden komt er ook financieel veel op je af. Vooral als je een eigen huis hebt moeten er zaken geregeld worden. Wie blijft er in het huis wonen? Moet de woning verkocht worden? Welke mogelijkheden heeft de vertrekkende partner. 

Wat gebeurt er met de woning na scheiding
Zolang de woning nog niet is verkocht of een van jullie de ander heeft uitgekocht zijn jullie nog eigenaar van het huis. Dat betekent dat je ook nog steeds gezamenlijk hoofdelijk aansprakelijk bent voor de hypotheek en dus ook samen verantwoordelijk bent voor de  betaling van rente en aflossing. Ook als je hierover andere onderlinge afspraken hebt gemaakt en je deze afspraken in het echtscheidingsconvenant hebt opgenomen. Op het moment dat het eigendom van de woning wordt overgedragen aan degene die er blijft wonen kan er voor de andere partner een ontslag hoofdelijk schuldenaar plaatsvinden. De partner die blijft wonen koopt eigenlijk de andere helft van het huis. De eigen helft was immers al in het bezit. Voor de “nieuwe” aankoop gelden fiscale regels en kan het zijn dat er een aanpassing op de bestaande hypotheek moet komen. De hypotheekverstrekker bepaalt of de blijvende partner voor de wijziging  en soms ook verhoging van de hypotheek in aanmerking komt. Ook moet de hypotheekverstrekker toestemming geven om de vertrekkende partner te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Onze familiemediators hebben gedegen kennis van zaken als het gaat om dat wat er over financiële zaken in het convenant opgenomen moet worden. We verduidelijken jullie mogelijkheden en geven zicht op jullie toekomst perspectief. Dit is vooral van belang wanneer jullie kinderen hebben. Juist dan wil je rust en duidelijkheid met betrekking tot de woonsituatie. Het regelen van de zaken rond de hypotheek moet echter door een specialist gebeuren. 

Hypotheek Visie 

Wat betreft de inhoudelijke invulling rond de hypotheek verwijzen wij graag door naar de adviseurs van Hypotheek Visie.