Marjon Kuipers


Marjon Kuipers-Hemken is werkzaam als MfN Register Mediator/Rechtbank Mediator, heeft een achtergrond als NLP Coach Counsellor & NLP Master Practitioner en is gecertificeerd specialist/trainer in autisme & communicatie.

 

Daarnaast is zij gecertificeerd als:
ADR International Certified Mediator®
ADR international Certified courtmediator®
ADR international Certified familymediator®
ADR International Certified Negotiator®
ADR International Certified Conflictcoach®

Sinds haar opleiding tot mediator volgens het protocol van het Mediators federatie Nederland  is zij werkzaam als zelfstandig gevestigd MfN Register Mediator / Rechtbank Mediator en geaccrediteerd familiemediator in haar  praktijk in Enschede.

Marjon is een van de weinige mediators met een afgeronde  academische Master Mediation en heeft in 2015 de opleiding tot Analytic Profiler afgerond.

Een prettige en motiverende sfeer scheppen in zowel haar privé-leven als in haar werkkringen en in haar mediation praktijk is een belangrijke drijfveer.

Haar kracht in mediation is het verbeteren van wederzijds begrip tussen partijen. Vooral bij echtscheidingen is het primair haar zorg dat ouders, mede omwille van de kinderen, goed in contact met elkaar komen en dat voor de toekomst ook blijven.

Autisme specialisme

Gezien haar achtergrond is Marjon gespecialiseerd in de begeleiding van een conflict waarbij een vorm van autisme een rol speelt. Te denken valt aan arbeidsconflicten of echtscheidingen.

Naast haar werkzaamheden als MfN Register mediator is zij opleider/trainer binnen haar bedrijf Auticomm. autisme & communicatie. Samen met Gijs Horvers schreef zij Plan B. Plan B is een vernieuwend boek over autisme en communicatie.

Marjon is als mediator betrokken bij het programma Vanuit Autisme Bekeken van  het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

Mediation opleidingen

Ten behoeve van de permanente educatie van MfN Register Mediators verzorgt zij de door het MfN (Nederlands Mediation Instituut) erkende opleiding Autisme & Communicatie voor Mediators via Auticomm.
Als co-trainer bij NLP instituut De Homme geeft zij opleidingen in NLP & Mediation(Psychologische bemiddeling – Onzichtbare waarde in beeld – Congruentie & non-verbale communicatie – Rapport & fairwitness positie)

Download artikel van Marjon Kuipers in het tijdschrift Conflicthantering juni 2010 over autisme & mediation.

Marjon is als Rechtbank & familiemediator aangesloten bij het de Mediators Federatie Nederland en voldoet hiermee aan de verzwaarde kwaliteitseisen van deze toezichthouder en de Raad voor de Rechtsbijstand.

Aangesloten bij

digitaal_bordje_hightrust    Werklogo-Lid van de Kring van Scheidingsspecialisten

juripax

 

 

nmv_logo_rgb scheidingsapp